Administratieve ondersteuning en coaching

Loopt u vast in uw particuliere administratie en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken?

Samen Sterk Utrecht helpt u bij:

  • het in kaart brengen van uw inkomsten en uitgaven
  • administratie samen met u op orde brengen en houden
  • zoeken naar onnodige of te dure uitgaven, bijvoorbeeld verzekeringen
  • opzetten van een eenvoudig budgetoverzicht
  • verzorgen briefwisseling naar instanties
  • hulp bij aanvragen toeslagen
  • invullen inkomstenbelasting
  • overnemen van de persoonlijke financiële administratie (indien gewenst)
  • het coachen naar een zelfstandige financiële toekomst