Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijk situatie problemen hebben met het regelen van hun financiën. Via een aanvraag bij de rechtbank wordt een bewindvoerder aangewezen. Afhankelijk van uw situatie komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand als vergoeding voor de kosten van het budgetbeheer.

Waarom een professionele bewindvoerder?

Als cliënt moet je kunnen rekenen en bouwen op de persoon die uw belangen behartigt. Van groot belang is dat de bewindvoerder onafhankelijk, objectief en met kennis van zaken handelt. Uw gezonde financiële toekomst verdient een professionele aanpak. Beschermingsbewind is tevens bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. Samen Sterk Utrecht is gecertificeerd. Dat is een garantie voor volledige betrouwbaarheid.

Wat zijn de werkzaamheden van een bewindvoerder?

Wij zorgen voor de afhandeling van uw post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten (salaris, uitkering, diverse toeslagen, PGB en kinderbijslag) worden gestort op een beheerrekening op naam van de cliënt. De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. In overleg wordt er door de bewindvoerder per week of per maand geld overgeboekt naar de leefgeld rekening. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden om uw inkomen te verhogen en om uw lasten te verlagen.
Door middel van inzage via het kasboek kunt u volgen wat er betaald is en wat uw saldo is. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter door een financieel verslag.

U heeft schulden?

Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaats vinden hoe het schuldenprobleem het beste kan worden opgelost. Indien mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente ingeschakeld.