Onze werkwijze

Heeft u financieel niet alles meer onder controle, is er huurachterstand, dreiging van afsluiting gas en licht, durft u de post niet meer te openen? Contact zoeken met een professionele organisatie is vaak een prima eerste stap om uw financiële problemen aan te pakken.

U (of uw hulpverlener) meldt zich via e-mail of telefonisch aan. Vervolgens nemen wij vrijblijvend contact met u op. Aan de hand van dit gesprek besluit u of wij uw belangen mogen behartigen en kunnen we een vervolgafspraak plannen voor een intakegesprek.

U krijgt van ons vooraf een aantal formulieren die u dient in te vullen. Hier zit ook een formulier bij met de overige gegevens die wij van u nodig hebben. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we snel aan de slag kunnen!

Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken en in kaart te brengen wat uw zorgvraag is. Dit gesprek vindt meestal bij u thuis plaats. Tijdens dit gesprek worden diverse formulieren ingevuld en besproken.

Aan de hand van dit gesprek en de ingeleverde stukken maken wij een financieel overzicht voor u. Hieruit kunnen we opmaken of uw inkomsten voldoende zijn voor alle uitgaven of dat er ergens bezuinigd dient te worden.

Wanneer u schulden heeft, kijken we of er voldoende ruimte is om eventuele betalingsafspraken met schuldeisers te maken. Is dit niet mogelijk dan begeleiden wij u naar de schuldhulpverlening.

In het geval van bewind dienen wij een verzoek tot beschermingsbewind in bij de rechtbank.